Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Projekty EU

Projekty EU

EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg

Operační program Jan Amos Komenský

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Vzdělávání je považováno za jednu z klíčových hodnot a předpokladů pozitivního společenského a ekonomického rozvoje. Původní role formálního vzdělávání se s příchodem výzev 4. průmyslové revoluce výrazně mění a vyžaduje intenzivnější spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Obecným cílem je vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.

Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti.

OP-JAK_obecna-brozura-2022_verze-na-web.pdf

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

logo eu msmt zsm

Naše škola realizuje projekt „ZŠ a MŠ Strážovice - Šablony III.“; číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017221

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_20_080 - Šablony III - mimo hlavní město Praha

Projekt je zaměřen na: personální podporu (asistent pedagoga MŠ), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit (projektové dny MŠ i ZŠ, klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Moderní výuka

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

logo eu msmt zsm

Naše škola realizuje projekt „Moderní výuka 2“; číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009960

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Projekt je zaměřen na: personální podporu (asistent pedagoga MŠ a ZŠ), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020

Naše škola realizuje projekt „Moderní výuka“; číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001553 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: personální podporu (chůva), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.