Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020

21. 11. 2016

logolink_op_vvv_ver_barva_cz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt „Moderní výuka“; číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001553 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: personální podporu (chůva), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.