Jdi na obsah Jdi na menu
 


title_o_skole.png

 

Základní a Mateřská škola

Strážovice,

okres Hodonín, příspěvková organizace.

33normal_skola.jpg

 

Místní základní škola je v integraci s mateřskou školou.

Základní škola má tři třídy , mateřská škola jednu třídu

 


                                      

První písemná zmínka o škole ve Strážovicích pochází z roku 1791. Předtím děti plnily povinnou školní docházku, zavedenou Marií Terezií v roce 1774, ve škole v Želeticích. Škola byla budova se dvěma místnostmi, jedna místnost sloužila jako třída  a druhá jako byt učitele. Počet žáků chodících do školy je zaznamenán až v roce 1839, kdy školu navštěvovalo 107 žáků.  V roce 1875 byla postavena nová škola. Škola měla dvě třídy, ale do roku 1882 se vyučovalo jen v jedné třídě. Až od roku 1883 se začalo vyučovat v obou třídách. Kvůli velkému počtu dětí na třídu, okolo 150 žáků, byla škola v roce 1925 přestavěna na čtyřtřídní, ale opět se neučilo ve všech třídách, ale jen ve třech. Do třech tříd byli rozděleni žáci 1.až 8. ročníku. Po druhé světové válce došlo ke snížení počtu žáků, neboť mnoho jich začalo chodit do školy v Kyjově. Ze školy trojtřídní se tak zase stala jen dvojtřídní. V roce 1947 byla v budově školy zřízena mateřská škola. Od počátku 80. let 20. století byla budova školy opravována, a proto byla škola uzavřena. Děti chodily do nenkovické školy.

strazovice_skola_5.jpg

ZŠ Strážovice byla znovu obnovena v září 1992. Fungovala již ale ve školním roce 1990/1991 jako odloučené pracoviště ZŠ v Nenkovicích, která zde otevřela jednu první třídu. I v následujícím roce byla budova součástí nenkovické základní školy. Samostatnou školou se ZŠ Strážovice stala  roce 1992. Právní subjektivitu škola získala v roce 2002.

skola_celek-strazky.gif

V současné době má škola dvěaž tři kmenové třídy, přičemž každá v sobě spojuje dva nebo tři vyučovací ročníky. Poskytuje tedy vzdělání od 1. do 5. třídy. Z organizačního hlediska je spojen první a druhý ročník v jedné třídě a třetí až pátý v třídě druhé, ale nebylo tomu tak vždy, docházelo i ke spojení první  a třetí ročník, a druhý a čtvrtý ročník. V době svého obnovení, v září 1992, měla škola 28 žáků. Od roku 1994 je součástí základní školy mateřská škola. Po rekonstrukci objektu mají školy společnou tělocvičnu, jídelnu, místnost na hraní a zahradu. Od roku 2000 má mateřská i základní škola jednu společnou ředitelku.