Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRÁŽOVICE,

okres Hodonín, příspěvková organizace

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Účinnost od 1. 1. 2020

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny:

 

Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání

I.

Podle ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona budou přednostně k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy ve Strážovicích

Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu I., pak jsou při posuzování uchazeče použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.

 

Základ kritéria

Kritérium

Počet bodů

Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria

Věk uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá starší uchazeč.

Uchazeč dosáhl 5 let věku ke dni 31. 8. 2020

5 bodů

uchazeč dosáhl 4 let věku

5 bodů

uchazeč dosáhl 3 let věku ke dni 31.12.2020

3 body

uchazeč dosáhl 2 let a méně let věku

0 bodů

Trvalý pobyt uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Strážovice

5 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

Uchazeč nemá místo trvalého pobytu v obci Strážovice

3 body

Sourozenci uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč, jehož sourozenec (sourozenci) se vzdělává v Mateřské škole nebo Základní škole, Strážovice.

1 bod

ke dni vydání rozhodnutí

   
             

         

Do MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

 

  • Bez prokázání zdravotní způsobilosti nebude dítě přijato.

                                                                                          

                                                                    

Ve Strážovicích, 17.2. 2020                                               Mgr. Hana Vašulková

                                                                                                     ředitelka školy