Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRÁŽOVICE,

okres Hodonín, příspěvková organizace

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Účinnost od 1. 1. 2020

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny:

 

Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání

I.

Podle ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona budou přednostně k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy ve Strážovicích

Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu I., pak jsou při posuzování uchazeče použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.

 

Základ kritéria

Kritérium

Počet bodů

Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria

Věk uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá starší uchazeč.

Uchazeč dosáhl 5 let věku ke dni 31. 8. 2020

5 bodů

uchazeč dosáhl 4 let věku

5 bodů

uchazeč dosáhl 3 let věku

3 body

uchazeč dosáhl 2 let a méně let věku

0 bodů

Trvalý pobyt uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Strážovice

5 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

Uchazeč nemá místo trvalého pobytu v obci Strážovice

2 body

Sourozenci uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč, jehož sourozenec (sourozenci) se vzdělává v Mateřské škole nebo Základní škole, Strážovice.

2 body

ke dni vydání rozhodnutí

Sourozenec (sourozenci) uchazeče se nevzdělává v Mateřské škole Strážovice

1 bod

             

         

Do MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

 

  • Bez prokázání zdravotní způsobilosti nebude dítě přijato.

                                                                                          

                                                                    

Ve Strážovicích, 17.2. 2020                                               Mgr. Hana Vašulková

                                                                                                     ředitelka školy