Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzděláváníDatum konání:
7.5.2019

Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání

I. Podle ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona budou přednostně k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy ve Strážovicích

II. Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu I., pak jsou při posuzování uchazeče použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů. 

Základ kritéria

Kritérium

Počet bodů

Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria

Věk uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá starší uchazeč.

Uchazeč dosáhl 5 let věku ke dni 31. 8. 2019

5 bodů

uchazeč dosáhl 4 let věku

5 bodů

uchazeč dosáhl 3 let věku

3 body

uchazeč dosáhl 2 let a méně let věku

0 bodů

Trvalý pobyt uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Strážovice

5 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

Uchazeč nemá místo trvalého pobytu v obci Strážovice

2 body

Sourozenci uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč, jehož sourozenec (sourozenci) se vzdělává v Mateřské škole nebo Základní škole, Strážovice.

2 body

ke dni vydání rozhodnutí

Sourozenec (sourozenci) uchazeče se nevzdělává v Mateřské škole Strážovice

1 bod

             

Do MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit

pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

  • Bez prokázání zdravotní způsobilosti nebude dítě přijato. 

Ve Strážovicích, 17. 4. 2019                                              

Mgr. Hana Vašulková

ředitelka školy