Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO 1.třídy ZŠ, středa 21.1.2015

7. 1. 2015

 

ZÁPIS do 1. třídy

Základní školy ve Strážovicích pro školní rok 2015/2016

21. ledna 2015 - od 14 do 15:30 hodin

  K zápisu se dítě dostaví v doprovodu zákonného zástupce.

  S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněný dotazník (dotazník je možné vyplnit i přímo u zápisu).

  K zápisu jsou povinné se dostavit všechny děti, které do 31. 8. 2015 dovrší šestý rok věku (děti narozené 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 a dříve)

  Děti, které se zúčastnily zápisu v lednu 2014 a byl jim udělen odklad školní docházky k 1. 9. 2014, se k letošnímu zápisu taktéž dostaví.

  Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy  bude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a vchodových dveřích školy.

Pokud zvažujete zapsat dítě do naší školy, tak Vám nabízíme:

 1. Příjemné zázemí (materiální i výukové)
 2. Přátelskou atmosféru, příjemné klima
 3. Škola je otevřena veřejnosti, můžete se kdykoli během výuky přijít podívat
 4. Vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích
 5. Zapojení do projektů – Les ve škole, Ovoce do škol
 6. Angličtina hravou formou již od 1. třídy
 7. Prevence proti sociálně patologickým jevům
 8. Výborná kuchyně - zdravá výživa
 9. Nadstandardní péče o žáky s SPU, spolupráce s psychologem
 10. Spolupráce s logopedkou a následná logopedická péče.
 11. Školní družina (pro žáky 1. – 5. tříd)  - 2x týdně zdravotní cvičení ke správnému držení těla, spousta výtvarných a pracovních činností, zapojení do projektu Les ve škole, Čteme dětem; velmi dobrá spolupráce se ZŠ.

 

Spousta dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi.

 

Těšíme se na vás u zápisu.