Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ ve školním roce 2014 - 2015

16. 5. 2014

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2014/2015.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy podle §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů podle daných kritérií a kapacity školy ve správním řízení.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 § 183 odst.2 se rozhodnutí

o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje novým způsobem:

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole –

u vchodu do budovy školy a na vývěsní desce Obecního úřadu

 

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí

ke vzdělávání, za oznámená.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci dítěte mohou požádat o jeho vydání.
V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti jsou zde uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při zápisu ke každé žádosti.

Seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2014/2015:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Všem žádostem bylo vyhověno – kapacita školy je naplněna.

Seznam nepřijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2013 / 2014:

 

-

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Strážovice, okres Hodonín, příspěvkové organizace ke Krajskému úřadu – Jihomoravského kraje v Brně.

 

 

 

Strážovice dne 19.5.2014                                                     Mgr. Hana Vašulková

                                                                                              ZŠ a MŠ Strážovice 36