Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijetí dětí do základní školy

28. 3. 2017

Kritéria pro přijetí dětí do základní školy

  1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Strážovice (ust. § 36 odst. 7)

Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu naší školy, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči.

  1. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Strážovice

Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají s ním své zkušenosti, důvěřují mu. Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání mladších z družiny či mateřské školy, mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci. Věříme, že i toto rodiče ocení.

  1. Dítě navštěvující v době zápisu MŠ Strážovice

Propojujeme aktivity školy a mateřské školy, aby prvňáčci vstupovali do prostředí známého, aby se s pedagogy školy seznámili dříve, než do školy přijdou.

  1. Dítě, jemuž byl ředitelem ZŠ a MŠ Strážovic, povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Pokud rodič zapsal dítě na základní školu a dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, musí rodič přijít k zápisu i příští školní rok. Rádi bychom dětem, které k nám již jednou k zápisu přišly, umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu školní docházky.

  1. Dítě zaměstnanců ZŠ a MŠ Strážovice.

Tímto kritériem chceme vyjít vstříc těm našim zaměstnancům, kteří by chtěli vzdělávat své děti na naší škole. Stabilizace kvalitních zaměstnanců je jednou z našich priorit v personální oblasti.

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

  • písemná žádost zákonných zástupců,
  • doporučení školského poradenského zařízení,
  • doporučení odborného lékaře.

 

 

O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje Základní škola a Mateřská škola Strážovice, okres Hodonín, příspěvková organizace,  svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.