Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

4. 4. 2014

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRÁŽOVICE,

okres Hodonín, příspěvková organizace

 

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Účinnost od 15. 4. 2012

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny:

  

 

Ředitelka základní a mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst jsou.

 

 

·         dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

·         trvalý pobyt ve Strážovicích

·         zaměstnanost rodičů

·         sourozenec dítěte, které se již v MŠ vzdělává

·         dítě, které bylo u zápisu předcházející rok a v tomto šk. roce nenastoupilo

·         délka docházky do MŠ (přednost děti s celoroční a celodenní docházkou)

·         datum podání žádosti

 

 

Do MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit

pro trvalou kontraindikaci.

 

 

  • Bez prokázání zdravotní způsobilosti nebude dítě přijato.

 

 

 

 

Ve Strážovicích  15.4.2012                                          Mgr. Hana Vašulková

                                                                          ředitelka školy

 

 

=========================================================================

  (Stáhnout ve wordu»» ««