Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kriteria přijetí dítěte do MŠ

24. 4. 2015

Hodnocení kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

I.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky.

 

II.

Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu I., pak jsou při posuzování uchazeče použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.

 

Základ kritéria

Kritérium

Počet bodů

Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria

Věk uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá starší uchazeč.

Uchazeč dosáhl 5 let věku ke dni 31. 8. 2015

5 bodů

uchazeč dosáhl 4 let věku

4 body

uchazeč dosáhl 3 let věku

3 body

uchazeč dosáhl 2 let a méně let věku

0 bodů

Trvalý pobyt uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Strážovice

5 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

Uchazeč nemá místo trvalého pobytu v obci Strážovice

2 body

Sourozenci uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč, jehož sourozenec (sourozenci) se vzdělává v Mateřské škole, Strážovice.

2 body

ke dni vydání rozhodnutí

Sourozenec (sourozenci) uchazeče se nevzdělává v Mateřské škole Strážovice

1 bod

Při rovnost bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti

 

 

 

             

Do MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelný očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

  • Bez prokázání zdravotní způsobilosti nebude dítě přijato.

 

 

Ve Strážovicích  27.4.2015                   Mgr. Hana Vašulková, ředitelka školy

 


 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Stáhnout v  

► Kriteria přijetí dítěte do MŠ