Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

9. 10. 2018

Naše škola realizuje projekt „Moderní výuka 2“; číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009960

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

 

Projekt je zaměřen na: personální podporu (asistent pedagoga MŠ a ZŠ), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Nalezené složky

 
Nebyly nalezeny žádné složky